Privacybeleid Yilmaz Boekhouding
https://www.yilmazboekhouding.be
(versie – 07/03/2024)

1. Over ons privacybeleid

Yilmaz Boekhouding geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Yilmaz Boekhouding. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

2. Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


3. Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van onze hosting partij. Onze hosting partij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Onze hosting partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Onze hosting partij is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

4. Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

4a. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Yilmaz Boekhouding op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

5. Cookies

Cookies zijn o.a. nodig om onze website goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken voor jou. Het werkt zo: je computer, smartphone of tablet slaat bestandjes op wanneer je onze website gebruikt. Een voordeel hiervan is dat we je kunnen herkennen en ervoor kunnen zorgen dat je niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te vullen.
Wil je geen cookies? Je kunt altijd je instellingen aanpassen of zelf cookies verwijderen (lees hieronder hoe). Als je cookies uitschakelt kun je mogelijk bepaalde functies van onze site niet meer gebruiken en werkt de website mogelijk minder goed.

9a. Functionele cookies
Wij maken o.a. gebruik van functionele cookies op onze website, dit zijn cookies die de werking van zoals bijvoorbeeld het afrekenen of inloggen op onze website goed laten functioneren.

9b. Google Analytics & Advertising cookies.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst (volledig geanonimiseerd) en Google Advertising. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarnaast gebruiken wij deze dienst van Google om u advertenties te laten weergeven die aansluiten bij uw persoonlijke wensen of zoekopdrachten. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

9d. Cookies uitschakelen of verwijderen. (instellingen browser)
De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Indien u een cookie van ons heeft geladen en u wilt deze verwijderen, kunt u altijd uw internetgeschiedenis leegmaken binnen uw browser zodat alle cookies weer gewist zijn. Hoe u cookies kunt verwijderen of uitschakelen kunt u vinden in de help functie van uw browser.

10. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

11. Contactgegevens
Yilmaz Boekhouding
Wim Saerensplein 25A
2100 Deurne
België
T 03 369 61 61
info@yilmazboekhouding.be
Contactpersoon voor privacyzaken
Te bereiken via email: info@yilmazboekhouding.be t.a.v. Verantwoordelijke Privacy.